PROGRAMEXEMPEL

Enkelt exempel med PT100

 

PROGRAM

Här använder vi en PT100 givare och PLCn som termostat  

Varvtalsvakt

 

PROGRAM

Denna övervakar varvtalet på en sågklinga utifall att remmen brister så skall
det stanna för att inte sågklingan skall gå sönder. Visning på textpanel.
 

Utgödsling

 

PROGRAM

Enkel styrning som kör utgödslingen 4 gånger/dygn på dagtid.
Det går att ändra tider på textpanelen. 
 

Flispanna

 

PROGRAM

Enkelt typexempel.  

Shuntreglering

 

PROGRAM

Enkelt typexempel.  

Portstyrning

 

PROGRAM

Enkelt typexempel.  

Pumpautomatik

 

PROGRAM

Enkelt typexempel.  

Enkel skruvautomatik

ELSCHEMA

PROGRAM

Enkel styrning av en sluss och två skruvar för utmatning från en ficka.
PLCn sköter en automatisk sekvens med till/frånslagstider & överfyllnadsskydd.

 

Programexempel pÅ ENGELSKA

Packade i .RAR filer med förklaringar & tips.

NAMN

LADDA NER

Basic arithmetic operations
Closed-loop control and pwm
Hysteresis circuit
Refreshing the analog output value every 5 seconds
Wire break evaluation short circuit evaluation for Pt100 sensors
Controlling two outputs with one momentary pushbutton
Determining the cycle time
Evaluating a sonar bero
Interlocking circuit for two outputs
Shift register
Control of roll down shutters
Up-down pushbutton control of shutters
Boiler sequence control
Main principle two-point heating control
Domestic outdoor and indoor lighting system
Exterior lighting
Automatic door
Bell system
Control of Automatic Feeders (e.g. for Trout)
Controlling a bending machine
Controlling a Cream Stirrer
Controlling a Silo-Filling System
Controlling roll-down shutter
Factory door
Impregnating Textiles, Controlling the Strip Heaters and Conveyor Belts
Outdoor lighting
Rainwater pump
Shop window lighting
Ventilation system
Watering of greenhouse plants